Totus Tuus Banner Exchange
 
MENU

VARI

Visite:

Hanno visitato questo sito:

persone

 

KRYQI I SHËN BENEDIKTIT

Përgatiti: Nikolin Sh. Lëmezhi


Njëra prej devocioneve më të përhapura, dhe jo vetëm falë ndikimit të manastireve benediktine, është Kryqi i Shën Benediktit, kryesisht në formën më të zakonshme si medalje. Do të paraqesim shkurtimisht domethënien e tij dhe do të tregojmë historinë e tij, që të përhapim edhe në Shqipëri këtë realitet shpirtëror kaq të çmuar e me vlerë për shumë shpirtra.
Dëshiroj të falënderoj nga zemra Zotin që më ka bërë të takohem me vëlla Arbenin, i cili më ka nxitur që të përgatis historikun e Medaljes dhe të Kryqit të Shën Benediktit.
Medalja paraqet, në njërën anë, imazhin e Shenjtit Patriark, e mbi tjetrën, një Kryq, brenda dhe rreth të cilit gjenden shkronjat nistore të një lutjeje apo ekzorçizmi (dëbim i djallit), që thotë kështu (në latinisht e në shqip).
Crux Sancti Patris Benedicti
Kryqi i Shenjtit Atë Benedikt
Crux Sacra Sit Mihi Lux
Kryqi i Shenjtë qoftë drita ime!
Non Draco Sit Mihi Dux
Mos qoftë djalli udhëheqësi im!
Vade Retro Satana
Kthehu prapa, Shejtan!
Numquam Suade Mibi Vana
Mos më tërhiq në kotësi!
Sunt Mala Quae Libas
Pijet e tua janë të këqija!
Ipse Venena Bibas
Pije ti vetë helmin tënd!
Siç mund të vlerësohet nga shkronjat nistore të shpërndara në Kryq, ky është gjithmonë i shoqëruar nga teksti i lutjes dhe njëkohësisht është një ndihmë për recitimin e saj. Teksti latin, kompozohet, pas titullit "Crux Sancti Patris Benedicti (C.S.P.B.)", me tri vargjet që përmbledhin një thirrje ndaj Kryqit të Shenjtë, me dëshirën përgjëruese që ta kemi si udhëheqje dhe mbështetje, dhe shprehjen refuzuese ndaj Shejtanit, të cilit i urdhërohet të largohet – me fjalët e Jezusit, kur qe tunduar prej tij (Mt. 4, 10) -, duke shfaqur se nuk do t’i dëgjojë sugjerimet e tij, sepse çka ai ofron është e keqe. Është një shpallje e vërtetë feje dhe dashurie ndaj Krishtit, përveçse edhe një mohim i të keqit.
Ky shpjegim është vetëm një sintezë, që më vonë, me ndihmën dhe dritën e Shpirtit Shenjt, mund të zgjerohet akoma më shumë, por për momentin besoj se mund ta shuajë sadopak etjen e atyre që kërkojnë përshpirtërinë e vërtetë.
Më në fund, uroj nga zemra që secili besimtar që ta marrë në dorë këtë tekst, të fitojë në të njëjtën kohë hire shpirtërore gjatë kësaj jete, qëndrueshmërinë në fe dhe fitoren përfundimtare për të gëzuar përjetësisht lumturinë dhe galdimin e të gjithë të shenjtëruarve. Amen. Alleluia!
Shkodër, më 26. 05. 2010CONTATTI

Webmaster: Barbaro Giorgio.
E-mail: webmaster@messinagam.it

Informazioni:
E-mail: gam.messina@messinagam.it


Un pensiero per te...

"Il Rosario è un'arma che dà la vittoria non solo agli individui, ma anche alla Chiesa".

Copyright © 2003 Messinagam - All Rights Reserved.